“De slimme mazouttank meter? Een zeer rendabele quick-win”

Voor elke gemeente is het efficiënt beheren van het stookolieverbruik van al haar gebouwen een echte uitdaging. Er zijn nochtans praktische en eenvoudige oplossingen om hen hierbij te helpen. Onlangs heeft de gemeente Neupré gekozen voor de oplossing van FullUp op basis van de verbonden meter. Charles-André Verschueren, schepen van Financiën, Sport en Energie van de gemeente Neupré, en Quentin Lagaeysse, energieadviseur van Neupré, leggen ons uit waarom.

Waarom hebben jullie gekozen voor de digitale meter?

Charles-André Verschueren : Nous souhaitions avoir un meilleur contrôle de notre consommation énergétique, et notamment de mazout, au sein de l’administration communale de Neupré. L’une des difficultés est que nous gérons de nombreux sites relativement éloignés les uns des autres : écoles, piscine, hall sportif, administration communale, bâtiments du CPAS… Cela représente 14 réservoirs de mazout pour une capacité totale de stockage de 150.000 litres. En règle générale, nous tournons avec environ 50.000 litres de mazout en permanence, ce qui représente un patrimoine de quelque 30.000 €. En bon père de famille, nous nous posions de nombreuses questions : Utilisons-nous ce mazout de manière efficace ? Pouvons-nous optimiser la régulation de nos installations de chauffage ? Y a-t-il des vols de mazout ?

Charles-André Verschueren: Het gemeentebestuur van Neupré wilde het energieverbruik, vooral van stookolie, beter kunnen controleren. Een van de moeilijkheden is dat we veel locaties beheren die relatief ver van elkaar verwijderd zijn: scholen, een zwembad, een sporthal, het gemeentebestuur, OCMW-gebouwen, enz. Dit zijn 14 stookolietanks met een totale opslagcapaciteit van 150.000 liter. Doorgaans zit er ongeveer 50.000 liter stookolie in de tanks, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 30.000 euro. Als goede huisvader stelden we onszelf veel vragen: Gebruiken we deze stookolie efficiënt? Kunnen we de aansturing van onze verwarmingsinstallaties optimaliseren? Wordt er stookolie gestolen?

Quentin Lagaeysse: Tot enkele maanden geleden waren we voor onze verbruiksoverzichten afhankelijk van de goodwill van de verschillende verantwoordelijken voor het opstellen van de manuele maandelijkse overzichten. Concreet is het in de praktijk niet mogelijk om op vaste dagen alle gegevens te krijgen. Bovendien zijn deze overzichten onnauwkeurig en kosten ze veel tijd op jaarbasis.

Naar welk type oplossing was u op zoek?

Quentin Lagaeysse: De technische specificaties vereisten enerzijds de mogelijkheid om het verbruik op regelmatige basis en op afstand te kunnen raadplegen en anderzijds de mogelijkheid om toegang te krijgen tot deze gegevens via een online platform. Toegang tot de gegevens in realtime en de mogelijkheid om het verbruik over precieze periodes te exporteren waren absoluut noodzakelijk om een accuraat energiekadaster van al onze gebouwen op te stellen. Een tool die we ook wilden gebruiken om ons voorraadbeheer te verbeteren.

Charles-André Verschueren: We organiseerden een openbare aanbesteding die werd gewonnen door FullUp. Enkele weken later werden onze 14 stookolietanks uitgerust met verbonden meters. De werkzaamheden vonden plaats in november 2019.

Wat waren de eerste resultaten?

Charles-André Verschueren: De installatie is nog vrij recent, maar de oplossing heeft ons al in staat gesteld om twee 'anomalieën' in het verbruik vast te stellen. Het systeem gaf een verbruik aan van 2000 liter stookolie in een school tijdens de eindejaarsvakantie, op het moment dat de ketel uitgeschakeld had moeten zijn. Het betreft hier duidelijk een probleem met de regeling van de installatie. Op een andere locatie stelden we een verdacht verbruik vast van tientallen liters stookolie in één uur. Hier heeft het waarschijnlijk te maken met diefstal. De FullUp sonde is daarom ook een hulpmiddel om stookoliedieven af te schrikken.

Wat met de investeringskosten en het financiële rendement?Qu’en est-il du coût de l’investissement et du retour financier ?

Charles-André Verschueren: De investering is zeer gering gezien de bedragen die ermee gemoeid zijn. Wij zien het eigenlijk als een quick win. Vroeger kostten de maandelijkse manuele overzichten ons bijna €2.500 per jaar voor een resultaat dat moeilijk bruikbaar was. We hebben berekend dat de investering in minder dan drie jaar zal zijn terugverdiend, en dit volgens het worstcasescenario. In werkelijkheid zal het rendement er veel sneller zijn, omdat we door het vaststellen van onregelmatigheden al heel snel aanzienlijke besparingen kunnen realiseren. Stelt u zich de winst voor, alleen al voor de school! Bereken hoeveel liter stookolie we telkens verspillen op dagen dat de school gesloten is. En dit is nog maar de eerste stap.

Welke zijn dan de volgende stappen?

Charles-André Verschueren: Dankzij het verzamelen van gegevens zijn we in staat om verbruikscurven op te stellen en verbruikscycli nauwkeurig te vergelijken. Naast de directe besparingen zullen we ook in staat zijn om onze bestellingen te optimaliseren en mogelijk betere prijzen te krijgen. Binnenkort breiden we deze aanpak uit naar ons water- en elektriciteitsverbruik. Op termijn is het de bedoeling om al deze gegevens te integreren in een op maat gemaakt dashboard. De toegang tot deze gegevens biedt veel mogelijkheden. Zo zal de school in de nabije toekomst een educatief project opstarten op basis van de gegevens over het verbruik van stookolie. We kunnen ons ook enkele ludieke acties voorstellen zoals het afficheren van het verbruik bij de ingang van de sporthal en waarom zouden we niet enkele uitdagingen organiseren om onze inwoners te sensibiliseren? De mogelijkheden zijn enorm.

De troeven van FullUp volgens Quentin Lagaeysse (energieadviseur van de gemeente Neupré)

1. Technisch gezien is de implementatie zeer eenvoudig, aangezien FullUp de gehele installatie voor zijn rekening neemt. Geen nood aan gespecialiseerd personeel en geen gedoe!
2. Toegang tot het verbruik van alle stookolietanks op afstand en in realtime. Het systeem leest van uur tot uur het verbruik af en stuurt het elke dag door.
3. De mogelijkheid om het verbruik over een bepaalde periode te exporteren.

Contact

We beantwoorden u vraag in 24 uur

Vul het formulier in